2

JOHANNE DANILOFF

Stilling: . Fødselsår: 1975 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TANA KIRKELIG FELLESRÅD DEANU GIRKOLAS OKTASASRADDI på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste