1

RUNE LANGSETH

Stilling: Leiar- Holmely. Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TOTLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
ALICE INGER VEDVIK f. 1957, Sjukepleiar Bryggja
3
JONFINN HOLE f. 1955, Ingeniør Bryggja
4
MARY MIDTBØ f. 1956, Hjelpepleiar Bryggja
5
ODD IVAR RUNSHAUG f. 1959, Driftsteknikar/Bonde Rimstaddalen
6
ANNY BRITT TOTLAND f. 1971, Sjukepleiar Bryggja
7
JAN MAGNE HEGGEDAL f. 1953, Sivilingeniør Bryggja
8
ANITA BRITT SOLIBAKKE f. 1970, Reinhaldar Bryggja
9
EIVIND FØRDE KUPEN f. 1997, Bilmekanikar Bryggja
10
BJØRN KJETIL HOLVIK f. 1958, Lærar Bryggja
11
EINAR INGE HESSEVIK f. 1959, Ingeniør Bryggja
12
TORILL NYHEIM HOLVIK f. 1964, Terapeut Bryggja
13
EINAR ODDGEIR MIDTBØ f. 1953, Senioringeniør Bryggja