1

METTE BRAMMER STOVELAND

Stilling: . Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRIM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste