12

JON FARESTVEIT

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Soknerådsvalet i VOSS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste