3

KJELL EINAR BERGSAGER

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ROSSABØ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Har vært idrettssjef i Haugesund kommune

Okonomis/administrativ utdannelse

Verv i kirkelig sammenheng

Leder for jubileumskomiteen Rossabø kirke 40 år

Medlem av planleggingskomiteen for utvidelse Rossabø kirke

2011 - 2019
Medlem Rossabø menighetsråd

2014 - 2019
Leder Rossabø menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Landsstyret Norges KFUK-KFUM speidere 8 år

Styret Haugesund speideravdeling 17 år, leder 15 år

1963 - 2019
Leder Norges KFUK-KFUM

Satsningsområder

  • Rossabø menighet skal være
  • - åpen og inkluderende for alle som søker til kirken
  • - omsorgsfull for alle både i sorg og glede
  • - en aktiv menighet som gir tilbud til unge og voksne gjennom foreningsliv og
  • frivillig arbeid

Andre kandidater på samme liste

1
KARL GERHARD BRÅSTEIN DAHL f. 1977, Økonomidirektør Fjellveien 58
2
SILJE OLAUSSEN f. 1993, Haugesund krk. fellesråd Jeppevegen 5
4
ANNE MARTHE MØINICHEN f. 1966, Politiadvokat 2 Rossabøleitet 4
5
MORTEN WAKA f. 1997, Elektriker Aibel Haugesun Austmannavegen 20 A
6
ELI EMILIE HEIMARK f. 1962 Diktervegen
7
OLAV VÅGE f. 1973, Selvstendig konsulent Idunsveg 12
8
SVEIN EGIL SØRLAND f. 1971, Marine Superintendent Ørpetveitvegen 269B
9
EIRIK HUSTVEDT f. 1952, Pensjonist Olaf Bullsgate 5
10
BENEDICTE SKJOLD-ØDEGAARD f. 1981, Overlege Varildsgate 13
11
ELIN KVAMSØY SJURSEN f. 1954, Overingeniør Sjøfartsdir. Bokngata 84
12
KJELL IVAR GLETTE f. 1959, Fastlege Hgsd. Legesenter Galeasvegen
13
LAILA SYNNØVE KONGESTØL f. 1949, Pensjonist Strandgata 36