3

EINAR AALEN HUNSAGER

Stilling: Spesialrådgiver i Skyss. . Fødselsår: 1986 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FRIDALEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ELLA KRISTIN AUTHEN MCLEOD f. 1968, Spsialsykepleier Fridalen
2
LENA BEATE KEILEGAVLEN f. 1981, Arkitekt Fridalen
4
CECILIE CATHARINA SIRNES f. 1979, Ped.leder barnehage Paradis
5
JØRGEN ALTERN WATHNE f. 1973, Siv. Ing. Fridalen
6
HEIDI IREN SAURE f. 1975, Førsteamanuensis Fridalen
7
RUTH SØLVI BRUDVIK f. 1949, Pensjonist, politiker Fridalen
8
BJØRN ROSLAND NORBERG f. 1973, Avd.leder skole Fridalen
9
NILS STEEN CARLSON f. 1963, Uførepensjonist Fridalen
10
JORUNN KARI KLEIVA f. 1960, Sykepleier Fridalen