9

NILS STEEN CARLSON

Stilling: Uførepensjonist. Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FRIDALEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ELLA KRISTIN AUTHEN MCLEOD f. 1967, Spsialsykepleier Fridalen
2
LENA BEATE KEILEGAVLEN f. 1980, Arkitekt Fridalen
3
EINAR AALEN HUNSAGER f. 1985, Spesialrådgiver i Skyss. Fridalen
4
CECILIE CATHARINA SIRNES f. 1978, Ped.leder barnehage Paradis
5
JØRGEN ALTERN WATHNE f. 1972, Siv. Ing. Fridalen
6
HEIDI IREN SAURE f. 1974, Førsteamanuensis Fridalen
7
RUTH SØLVI BRUDVIK f. 1948, Pensjonist, politiker Fridalen
8
BJØRN ROSLAND NORBERG f. 1972, Avd.leder skole Fridalen
10
JORUNN KARI KLEIVA f. 1959, Sykepleier Fridalen