FRODE ARNTSEN

Stilling: . Fødselsår: 1960 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i STRINDHEIM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste