6

MARIANNE SVERDRUP NORDBY

Stilling: Hjelpepleier. Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FANA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
LINDA AUGESTAD LINDÅS f. 1984, Ergoterapeut Hjellestad
2
CHRISTER OLSEN f. 1980, Personalkonsulent Fana
3
TORD BYRKJELAND BERNTSEN f. 1980, Sykepleier Fana
4
GRETHE KRISTIN HOLE AALERUD f. 1962, Programmerer Fana
5
RUNE ANDREAS KROKEN f. 1962, Lege Hjellestad
7
LISBETH SMÅLAND SØVIK f. 1962, Vernepleier Fana
8
CHRISTINE MARGARETHA JOHANSEN HOLDHUS f. 1993, Sykepleier Fana
9
MARIA STIANSEN KONGESTØL f. 1987, Jurist Rådal
10
KJERSTI MARTIN f. 1980, Sykepleier Fana
11
HELLE KILDEHØJ BIRKELI f. 1978, Restaurantsjef Fana
12
OLAF HEGGDAL f. 1963, Fagarbeider Fana
13
ODDVAR SKRE f. 1941, Pensjonist Fana