7

BRIT BAKKEN ØDEGÅRD

Stilling: . Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KONSMO SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste