9

EVA MARITHA STOLP OLAUSSEN

Stilling: . Fødselsår: 1992 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKÅRER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste