1

HANNE POULSEN

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOGREINA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste