8

ELI TENDELAND

Stilling: . Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor stiller du til valg?
Mye av det som foregår i Lund menighet er basert på frivillighet, og da jeg fikk forespørsel om å stille til valg i Menighetsrådet kunne jeg svare ja til det fordi det vil kunne være mitt bidrag til å støtte opp om aktiviteten i menigheten. Jeg er glad i å gå på gudstjenestene, og jeg er spesielt glad i salmesangen. Synger også i Av-og-til-koret. Å være medlem i menighetsrådet kan være en fin mulighet til å komme mer i nærkontakt med hele virksomheten.
2.	Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg har noe styreerfaring fra tidligere, og jeg liker å jobbe på det organisatoriske plan. Det virker interessant å få være med i et tettere samarbeid med både staben og andre frivillige i kirka. 
3.	Hva er dine ønsker/tanker for Lund menighet?
Mange i bydelen verdsetter og nyter godt av det arbeidet som gjøres i menigheten, både av ansatte og frivillige. Mitt ønske er at dette må få utvikle seg videre, og at mange fortsatt må få oppleve Lund menighet som et godt sted for tro, tilhørighet og tjeneste. Jeg ønsker også at kirka oppleves som et sted der vi kan snakke sant om livet, noe som var tema på Bjartes side i det siste menighetsbladet.

Andre kandidater på samme liste