10

MARIANNE JAKOBSEN

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor stiller du til valg?
Jeg stiller til valg fordi jeg ble spurt om å stille! Jeg har vært med i Lund menighetsråd i en 4-årsperiode tidligere, og tenkte at det nå kanskje var min tur til å gjøre en innsats igjen. Jeg har "gått gradene" i Lund menighet via barnekor, ungdomsklubb, Unge voksne, Midt i livet, menighetsbladredaksjon, byggekomite og kirkekor, og har et sterkt ønske om at mange skal oppleve en sterk tilknytning til kirka.
2.	Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg ser menigheten som svært viktig, og er villig til å gjøre en innsats for å fortsette å bygge dette fellesskapet. Jeg vil arbeide for at vi blir bevisst på at gudstjenesten er den viktigste i samlingen i menighetens liv - at vi kommer sammen hver søndag på tvers av generasjoner og interesser for å feire ikke mindre enn Jesu seier over døden.
	Yrkesmessig har jeg arbeidet med journalistikk og kommunikasjon, og kan kanskje bidra på dette feltet. Men menighetsrådsarbeid er teamarbeid. De gode ideene og tiltakene blir skapt i fellesskap mer enn av "glupe" enkeltpersoner. Jeg har lyst og erfaring til å bidra i dette samarbeidet!

3.	Hva er dine ønsker/tanker for Lund menighet?
Jeg ønsker at menigheten skal være relevant og meningsfull. At vi kan møtes omkring de store spørsmålene i livet - både i gudstjenesten og i alle de mindre samlingene og aktivitetene som drives for ulike aldersgrupper. At vi kan møtes i praktiske aktiviteter, men også i undring over mysteriene i troen. Jeg tenker at "veiviserne" fra bevegelsen Korsvei også kan vise vei for Lund menighet: Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme rettferdighet. Hva dette betyr rent konkret, må vi hele tiden finne ut av sammen!

Andre kandidater på samme liste