1

MARIT HOMME

Stilling: . Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJOTLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1984 Kvinlog
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK f. 1974 Harbakk
5
ESPEN ROGSTAD f. 1994 Engedal
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1992 Lindefjeld