1

MARIT HOMME

Stilling: . Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJOTLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1985 Kvinlog
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK f. 1975 Harbakk
5
ESPEN ROGSTAD f. 1995 Engedal
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1993 Lindefjeld