7

HEIDI LINDEFJELD

Stilling: . Fødselsår: 1992 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJOTLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HOMME f. 1966 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1984 Kvinlog
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK f. 1974 Harbakk
5
ESPEN ROGSTAD f. 1994 Engedal