7

HEIDI LINDEFJELD

Stilling: . Fødselsår: 1994 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJOTLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HOMME f. 1968 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1986 Kvinlog
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK f. 1976 Harbakk
5
ESPEN ROGSTAD f. 1996 Engedal