8

HANS PETER NYHUUS

Stilling: Sjåfør og gardbruker. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TØRBERGET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
OLE MARTIN NORDERHAUG f. 1951, Pensjonist/næringsdr. Storsvea
2
EVA NYSTED f. 1953, Pensjonist Tørberget
3
PER ARTHUR ENSRUD f. 1952, Pensjonist Tørberget
4
INGER OTTERSHAGEN f. 1966, Renholdsoperatør Storsvea
5
KARIN STORSVEEN HOLTH f. 1964, Musiker Midtskogsberget
6
ANITA EKSE KRISTIANSEN f. 1975, Kokk Midtskogsberget
7
ELISABETH SLAAEN BLIKSTAD f. 1958, Pensjonist Tørberget
9
LIV SISSEL ENSRUD f. 1951, Pensjonist Tørberget
10
ANITA ERIKSEN f. 1967, Lærer Tørberget
11
PAUL HALVDAN KRISTIANSEN f. 1977, Fabrikkarbeider Storsvea
12
KURT BAKKE f. 1954, Fabrikkarbeider Midtskogsberget