10

ANITA ERIKSEN

Stilling: Lærer. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TØRBERGET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
OLE MARTIN NORDERHAUG f. 1952, Pensjonist/næringsdr. Storsvea
2
EVA NYSTED f. 1954, Pensjonist Tørberget
3
PER ARTHUR ENSRUD f. 1953, Pensjonist Tørberget
4
INGER OTTERSHAGEN f. 1967, Renholdsoperatør Storsvea
5
KARIN STORSVEEN HOLTH f. 1965, Musiker Midtskogsberget
6
ANITA EKSE KRISTIANSEN f. 1976, Kokk Midtskogsberget
7
ELISABETH SLAAEN BLIKSTAD f. 1959, Pensjonist Tørberget
8
HANS PETER NYHUUS f. 1961, Sjåfør og gardbruker Varåholla
9
LIV SISSEL ENSRUD f. 1952, Pensjonist Tørberget
11
PAUL HALVDAN KRISTIANSEN f. 1978, Fabrikkarbeider Storsvea
12
KURT BAKKE f. 1955, Fabrikkarbeider Midtskogsberget