3

KNUT RAGNVALD MOE

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HØYBRÅTEN, FOSSUM OG STOVNER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Ingeniør, kvalitetssikring, miljøledelsessystem,

matvaresikkerhet og revisjon av ledelsessystem

Verv i kirkelig sammenheng

Styremedlem i ungdomsklubb og speider/rover

Verv i offentlig sammenheng

Medlem i bedriftsutvalg og styrer i forskjellige bedrifter

Satsningsområder

  • Jeg er opptatt av samarbeid.
  • Jeg ønsker at alle skal føle seg velkommen i menigheten, i kirkene og i de ulike
  • aktivitetene.

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTEN ANTONIE JENSEN LANDSVERK f. 1955, Pensjonist GRINDBAKKEN
2
HANNE GURINE AANENSEN f. 1977, Teamleder TANGERUDBAKKEN
4
AASE BRITT ANDERSEN f. 1953, Pensjonist Menighetssekr ODVAR SOLBERGS VEI
5
ANETTE MARIE BØE THORKILDSON f. 1971 HØYBRÅTENVEIEN
6
KENNETH FLØISTAD ELLEFSEN f. 1983, Høyskolelektor-stipendiat OSPELIA
7
TONE ELISABETH BAKKEN f. 1965, Lektor STOVNERVEIEN
8
RIMA JUSTINE RAJENDRAM f. 1992, Sykepleier VEITVETSTUBBEN
9
JORID NÆSS-TORHEIM f. 1970, Operasjonssykepleier SKANSEVEIEN
10
SOLVOR HOLTER f. 1980, NorsklærerVoksenopplæring STOVNERLIA
ØYVIND KITTELSAA f. 1981, Lærer på ungdomskole NICO HAMBROS VEI
INGER ELISABETH KRISTIANSEN f. 1951, Pensjonist VESTLISVINGEN
TONE GJERALD f. 1959, Sekretær JACOBINE RYES VEI