6

KENNETH FLØISTAD ELLEFSEN

Stilling: Høyskolelektor-stipendiat. Fødselsår: 1983 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HØYBRÅTEN, FOSSUM OG STOVNER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Master i pedagogikk, NLA Høgskolen

Master i teologi, MF vitenskapelige høyskole

Semesteremne jødisk tradisjon/jødisk-kristne relasjoner

Universitetet i Sørøst-Norge

Årsstudium menneskerettigheter, flerkulturell forståelse,

Verv i kirkelig sammenheng

2009 - 2011
Medlem av ungdomsrådet i Oslo bispedømme

2016 - 2017
Styreleder i Misjonssalen Oslo

Verv i offentlig sammenheng

Medlem læreplankom.kristne friskoler, Kristne Frisk. Forbund

Red.Baptist-Tidsskr for baptistisk historie, teologi,praksis

Styremedlem i Norsk Baptist-Historisk Selskap

Satsningsområder

  • Gudstjenesteliv og gudstjenestedeltagelse
  • Diakoni og sjelesorg

Utfyllende presentasjon

Jeg ønsker å arbeide for sterkere diakonalt arbeid på Stovner og Vestli, som kan bidra til økt kontakt mellom Den norske kirke og bydelens befolkning, spesielt i møte med ensomme unge og eldre.
Jeg ønsker at kirkene kan framstå som flerkulturelle.
Jeg ønsker økt gudstjenestedeltagelse og å bidra til at flere finner gudstjenesten som betydningsfull i sitt trosliv.

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTEN ANTONIE JENSEN LANDSVERK f. 1955, Pensjonist GRINDBAKKEN
2
HANNE GURINE AANENSEN f. 1977, Teamleder TANGERUDBAKKEN
3
KNUT RAGNVALD MOE f. 1950, Pensjonist TJONERUDVEIEN
4
AASE BRITT ANDERSEN f. 1953, Pensjonist Menighetssekr ODVAR SOLBERGS VEI
5
ANETTE MARIE BØE THORKILDSON f. 1971 HØYBRÅTENVEIEN
7
TONE ELISABETH BAKKEN f. 1965, Lektor STOVNERVEIEN
8
RIMA JUSTINE RAJENDRAM f. 1992, Sykepleier VEITVETSTUBBEN
9
JORID NÆSS-TORHEIM f. 1970, Operasjonssykepleier SKANSEVEIEN
10
SOLVOR HOLTER f. 1980, NorsklærerVoksenopplæring STOVNERLIA
ØYVIND KITTELSAA f. 1981, Lærer på ungdomskole NICO HAMBROS VEI
INGER ELISABETH KRISTIANSEN f. 1951, Pensjonist VESTLISVINGEN
TONE GJERALD f. 1959, Sekretær JACOBINE RYES VEI