9

HANNE AUGENSEN AARSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1982 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GLEMMEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
EIRIK CLAUSEN AARFLOT f. 1977 Skovbøleveien
2
MERETE BACHE-WIIG f. 1947 Høddalen
3
EIVIND ANDRE LEISTER f. 1971 Kjevelsrødveien
4
ANNE BERIT BRANDVOLD f. 1952 Skogløkken
5
HARALD PETER STETTE f. 1955 Oredalsåsen
6
ANNE LISE BRANDSTORP f. 1958 Mølleveien
7
EIVIND ROSLAND f. 1970 Bjørndalsveien
8
HELENE LUTNÆS f. 1999 Oredalsbuen
10
SEBASTIAN AAS ISAKSEN f. 1996 Hjalmar Bjørges vei
11
ELISE SUNDBY BRUN f. 1996 Bjørnefjellet
12
KJELL VIDAR SKOGSETH BJØRNEBY f. 1962 Nordre Skrellen
13
HARALD HURUM f. 1962 Mølleveien