6

HEIDI AARVIK

Stilling: . Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GAMLE GLEMMEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANDREAS EKSTRØM f. 1980 Lillegaard
2
ANNE-LISE HELGESEN f. 1972 Hannestadkroken
3
ANNE BERIT MBEDULE f. 1979 Gundrosens vei
4
AUD HELEN LARSEN f. 1966 Solvangveien
5
KATE HOEL f. 1960 Gamle Kirkevei