5

HÅVARD ØSTGÅRD JENSÅS

Stilling: . Fødselsår: 1977 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BERG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Ønsker å bidra til at menigheten når ut til folk

Utfyllende presentasjon

Håvard er interessert i orientering, turer, film og musikk. I menighetssammenheng er han spesielt interessert i å være med å gjøre kirka relevant for innbyggerne.

Andre kandidater på samme liste