5

ARNT OVE FARSTADDAL

Stilling: . Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJEMNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE DAHLE FUGELSNES f. 1983 Gjemnes
2
DAGFRID KARIN STOKKE LØKVIK f. 1958 Grønset
3
MERETE HØGSET f. 1969 Høgset
4
NILS OLAV HØGSET f. 1950 Gjemnes
6
ROGER MORK f. 1960 Knutset
7
MAY BRITT ASPÅS HYLLNES f. 1968 Gjemnes
8
KÅRE JAN STORVIK f. 1957 Bergsøya
9
ELIN SØVIK SYLTESÆTER f. 1959 Gjemnes
10
HALVARD GUDMUND HYLLNES f. 1952 Gjemnes
11
BENTE KILDAL HARSTAD f. 1960 Søvika