5

ARNT OVE FARSTADDAL

Stilling: . Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJEMNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE DAHLE FUGELSNES f. 1982 Gjemnes
2
DAGFRID KARIN STOKKE LØKVIK f. 1957 Grønset
3
MERETE HØGSET f. 1968 Høgset
4
NILS OLAV HØGSET f. 1949 Gjemnes
6
ROGER MORK f. 1959 Knutset
7
MAY BRITT ASPÅS HYLLNES f. 1967 Gjemnes
8
KÅRE JAN STORVIK f. 1956 Bergsøya
9
ELIN SØVIK SYLTESÆTER f. 1958 Gjemnes
10
HALVARD GUDMUND HYLLNES f. 1951 Gjemnes
11
BENTE KILDAL HARSTAD f. 1959 Søvika