7

GERD OLAUG VIKESLAND

Stilling: Lektor. Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lektor i videregående skole

1990 - 1998
Geolog (cand. Scient) fra Universitetet i Bergen

Verv i offentlig sammenheng

Lekdommer i Lagmannsretten

Lekdommer i Tingretten

Meddommer i Jordskifteretten

Styremedlem og kasserer, Askøy KrF

Satsningsområder

  • Barn og unge, trosopplæring
  • Kor

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1958, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1977, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1968, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1957, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1973, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1948, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1954, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal