8

TONE IRENE MYKING ANDERSEN

Stilling: kirketjener, pensjonist. Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

div. kurs

1967 -
Framhaldskole

1995 - 2005
Kirketjener

Verv i kirkelig sammenheng

Frivillig, formiddagstreff i kirken

Vikar, kirketjener

Satsningsområder

  • Kirkeskyss

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1958, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1977, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1968, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1957, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1973, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1948, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1974, Lektor 5306 Erdal