8

TONE IRENE MYKING ANDERSEN

Stilling: kirketjener, pensjonist. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

div. kurs

1967 -
Framhaldskole

1995 - 2005
Kirketjener

Verv i kirkelig sammenheng

Frivillig, formiddagstreff i kirken

Vikar, kirketjener

Satsningsområder

  • Kirkeskyss

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1955, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1974, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1965, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1954, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1970, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1945, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1971, Lektor 5306 Erdal