7

MONICA GRØTBEKKLIEN

Stilling: . Fødselsår: 1985 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRSKOGBYGDA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste