2

DAINA LACE PEDERSEN

Stilling: . Fødselsår: 1977 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FROLAND KIRKELIGE FELLESRÅD på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste