3

EINAR ESKILT

Stilling: . Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FROLAND KIRKELIGE FELLESRÅD på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste