7

CHRISTINE FØRSUND GJØMLE

Stilling: . Fødselsår: 1987 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FROLAND KIRKELIGE FELLESRÅD på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste