5

LAILA INGEBORG SANDMOEN ENBERGET

Stilling: . Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRAVBERGET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste