1

JAN SVERRE STRAY

Stilling: Prosjektleder. Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅSANE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Utdannet pedagog. Har bred arbeidserfaring både fra offentlig og privat virksomhet, spesielt innen ledelse. Jeg ønsker fortsatt å være med på å skape en levende Åsane menighet som gjenspeiler raushet, omsorg og varme. Et sted der mennesker blir berørt av vakker musikk, gripende forkynnelse og et ekte engasjement for det diakonale arbeidet - satt i en sterk kontekst av det kristne evangeliet.

Jeg brenner virkelig for å få den "tapte" generasjonen (de fra 30-50 år) sterkere med i det kirkelige arbeidet. Derfor må vi tørre å prøve nye metoder og former som kan engasjere denne generasjonen. Kommunikasjonen må være klar og enkel slik at nådens evangelium når frem til alle. Jeg ønsker å være med å lede menighetsrådet til å følge opp gode og viktige planer og visjoner som allerede gjelder for Åsane Menighet. Så ønsker jeg å være med og skape et menighetsråd som gir rom for meninger, men som også evner å samle seg om viktige vedtak slik at rådet fremstår handlekraftig og målrettet, til det beste for menighetens arbeid.

Jeg har lang erfaring som leder fra offentlige og private bedrifter. Min politiske erfaring er alltid nyttig å ha med som ballast, også til et arbeid i et menighetsråd. Jeg var menighetsrådsleder i 1992 da kirken vår brant og jeg var med å bygge opp dagens vakre, Åsane Kirke. Jeg brenner fortsatt for dette arbeidet om enn på en annen måte, siden utfordringene våre i dag er noe annerledes enn det de var for 25 år siden.

Andre kandidater på samme liste

2
KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS f. 1985, Kommunikasjonsmedarbeider
3
HÅKON VILHELM BECH-SØRENSEN f. 1953, Pensjonist
4
ÅSE VASSENDEN HETLEBAKKE f. 1972, Sykepleier
5
BJARTE FLATEN f. 1959, Bedriftsrådgiver
6
TERJE BJØRDAL f. 1953, Pensjonist
7
SØLVI ELISE BAUGE f. 1960, Lærer i barneskolen
8
KATO ARILD BAKKEN f. 1956, Pensjonist
9
BERTIL NORMANN SYVERSEN f. 1958, Delvis pensjonist
10
THOR KNUDSEN f. 1957, Distriktsleder salg
11
ØYSTEIN LAUVÅS f. 1979, Medarbeider Obs! Bygg
12
ROLF ARMAND RASMUSSEN f. 1954, Seniorprest
13
TRINE NOREMARK KNAPPSKOG f. 1985, Sykepleier
14
TOR DAVID HANSON f. 1956, Pensjonist
15
TOR VILHELM TYSSELAND f. 1973, Kirketjener