2

TOM-ARILD OTTESEN

Stilling: . Fødselsår: 1972 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KARLSØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste