6

HANNE GRIMSTAD

Stilling: Enhetsleder. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØVRE RÆLINGEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i offentlig sammenheng

Har vært varaordfører i Rælingen

Medlem av hovedutvalget og i komite for skole og oppvekst

Politisk aktiv i Rælingen kommune i 30 år

Satsningsområder

  • Er opptatt av at Den norske kirkes verdier og de kristne verdier fremmes og
  • bevares.
  • Ønsker en kirke med et bredt tilbud som tilbyr inkludering og trygghet til
  • innbyggerne våre.

Andre kandidater på samme liste

1
KJERSTI VIOLA JACOBSEN f. 1971, Lærer
2
TERJE STRØM f. 1945, Pensjonist
3
JORUN KRISTIANSEN HOX f. 1961, Avdelingsøkonom
4
TORIL HENRIETTE AASSVEEN AAMODT f. 1998, Personlig assistent
5
ODD SAMSTAD f. 1951, Pensjonist
7
ARNE HJØRNEVIK f. 1947, Pensjonist
8
WENCHE BRIT SVENDSMARK BELE f. 1949, Pensjonist
9
ANNIK MARIE SANDO GRUE f. 1946, Pensjonist
10
ÅSE MOEN AAMODT f. 1949, Pensjonist