7

FRANK WILLY OTTESEN

Stilling: Produktsjef. Fødselsår: 1964 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RÆLINGEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

.

Verv i offentlig sammenheng

Leder for FRP og gruppeleder Rælingen FRP

Lokalpolitiker Rælingen kommune

Sittet i kommunestyret, formannskapaet, helse og sosial

Satsningsområder

  • Er opptatt av at kirken skal verne om og bevare sin integritet, tro og lære.Tror
  • mennesker søker kirken for å finne Gud: for ro, alvor,refleksjon og ettertanke.
  • Er opptatt av at flere finner veien til kirken og gudstjenestene. En folkekirke
  • tilgjengelig for alle. Er opptatt av at kirken skal drive aktivt arbeid imot
  • eldre i institusjoner og være synlig der ungdom er, herunder skolen.

Andre kandidater på samme liste

1
HELENE LERDAHL f. 1979, Sosionom
2
MORTEN GEORG SJØLLI f. 1959, Journalist
3
MAREN KRISTINE SKOVHOLT f. 2003, Student
4
THOMAS NOER f. 1979, Økonomisjef
5
JULIE MILIANE DEGERDAL f. 1999, Salgs og program koordina
6
INGER BEATE OTTERLEI f. 1975, Lærer
8
SIGRID ERLANDSEN RØNNING f. 1967, Barnevernskonsulent
9
MARIT SELMAN f. 1964, Adm.sekretær