INGER ELISABETH KRISTIANSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1951 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i HØYBRÅTEN, FOSSUM OG STOVNER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Økonom

Verv i kirkelig sammenheng

16 års erfaring som medlem i menighetsråd

Frivillig på menighetskontor og deltager mht kirkekaffe

Har vært medlem i Stovner bydelskor

Verv i offentlig sammenheng

Med i diverse styrer; foreldreutvalg, samarbeidsutvalg.

Satsningsområder

  • Ha en åpen kirke med plass til alle.
  • Videreutvikle det gode samarbeidet i våre kirker.

Andre kandidater på samme liste

ØYVIND KITTELSAA f. 1981, Lærer på ungdomskole NICO HAMBROS VEI
TONE GJERALD f. 1959, Sekretær JACOBINE RYES VEI
1
KIRSTEN ANTONIE JENSEN LANDSVERK f. 1955, Pensjonist GRINDBAKKEN
2
HANNE GURINE AANENSEN f. 1977, Teamleder TANGERUDBAKKEN
3
KNUT RAGNVALD MOE f. 1950, Pensjonist TJONERUDVEIEN
4
AASE BRITT ANDERSEN f. 1953, Pensjonist Menighetssekr ODVAR SOLBERGS VEI
5
ANETTE MARIE BØE THORKILDSON f. 1971 HØYBRÅTENVEIEN
6
KENNETH FLØISTAD ELLEFSEN f. 1983, Høyskolelektor-stipendiat OSPELIA
7
TONE ELISABETH BAKKEN f. 1965, Lektor STOVNERVEIEN
8
RIMA JUSTINE RAJENDRAM f. 1992, Sykepleier VEITVETSTUBBEN
9
JORID NÆSS-TORHEIM f. 1970, Operasjonssykepleier SKANSEVEIEN
10
SOLVOR HOLTER f. 1980, NorsklærerVoksenopplæring STOVNERLIA