4

BRYNHILD LYSFOSS

Stilling: . Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TRYSIL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste