9

BJARNE SKARESTAD

Stilling: . Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FOLDNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste