2

ARILD ALANDER

Stilling: . Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FOLLDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste