4

CHRISTINE BREDSDORFF HOTVEDT

Stilling: Skoleleder. Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BYGDØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Som Bygdøybeboer, og skolemenneske, er jeg opptatt av kirkens rolle i lokalmiljøet. Kirken som samlingspunkt. Jeg ønsker en åpen kirke som inviterer til kulturelt fellesskap. Det skaper inkludering, og jeg mener at kirken skal være en inkluderende institusjon. 
Et godt samarbeid mellom kirken og skolen gjør at elevene blir kjent med kirken – som opplæringsarena, men også som en arena hvor vi møtes og opplever fellesskap.   
Kirken må holdes levende. Jeg mener at kirken kan brukes til mer enn det tradisjonelle. 

Andre kandidater på samme liste

1
TANJA ALKAN FAGERHOL f. 1970, Økonomisjef
2
ERIK SAMUELSEN ULLER f. 1995, Student
3
HEIDI PARK f. 1966, Lektor
5
HANS MAGNUS BORGE f. 1941, Pensjonist
6
LIV TVEDT f. 1946, Pensjonist
7
HENRIETTE BENEDICTE LØNNUM f. 1975, Lærer
8
IRENE FEET f. 1942, Pensjonist
9
MORTEN MOSENG f. 1984, Sivilingeniør
10
KRISTIAN LASSEN f. 1956, Prest
11
LIV ANNIKEN BERG f. 1970, Familie/psyktoterapeut