10

PER DAG HOLE

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØYESTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste