3

RAGNHILD KRISTIN HERADSTVEIT

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LODDEFJORD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste