AKSEL ODD ROALD

Stilling: . Fødselsår: 1951 Supplerande kandidat ved Soknerådsvalet i VIGRA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste