2

GURO MARGRETHE MOLLNES

Stilling: jurist. Fødselsår: 1984 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN-TORE NYRUD HANSEN f. 1965, daglig leder Bjerkebakken
3
ARNE NORRUD f. 1967, daglig leder Vækerøveien
4
CECILIE TROGSTAD JOHNSEN f. 1994, daglig leder Melumveien
5
JORUN FOUGNER f. 1940, pensjonert 1.amanuensis Søndre Rød
6
ELLEN HIORTH MARTHINSEN KULSET f. 1971, 1.amanuensis Røaveien
7
ATLE SØRVANG KOREN f. 1974, medieingeniør Røa Terrasse
8
BORGHILD AGA HAASKJOLD f. 1947, pensjonert lektor Hoffsjef Løvenskjolds vei
9
TORILL MAY VESTLY f. 1947, pensjonist Ekraveien
10
CATHRINE ROSMER f. 1967, utredningsleder Sørkedalsveien
11
RAGNHILD ABRAHAMSEN HYPHER f. 1945, pensjonert lærer Aslakveien
12
KARIN HOFF f. 1957, sykepleier Grindbakken