12

KARIN HOFF

Stilling: sykepleier. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN-TORE NYRUD HANSEN f. 1966, daglig leder Bjerkebakken
2
GURO MARGRETHE MOLLNES f. 1985, jurist Olaf Bulls vei
3
ARNE NORRUD f. 1968, daglig leder Vækerøveien
4
CECILIE TROGSTAD JOHNSEN f. 1995, daglig leder Melumveien
5
JORUN FOUGNER f. 1941, pensjonert 1.amanuensis Søndre Rød
6
ELLEN HIORTH MARTHINSEN KULSET f. 1972, 1.amanuensis Røaveien
7
ATLE SØRVANG KOREN f. 1975, medieingeniør Røa Terrasse
8
BORGHILD AGA HAASKJOLD f. 1948, pensjonert lektor Hoffsjef Løvenskjolds vei
9
TORILL MAY VESTLY f. 1948, pensjonist Ekraveien
10
CATHRINE ROSMER f. 1968, utredningsleder Sørkedalsveien
11
RAGNHILD ABRAHAMSEN HYPHER f. 1946, pensjonert lærer Aslakveien