SISSEL ERENE TINDELAND

Stilling: . Fødselsår: 1956 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i TANUM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1974 - 1976
Øko/Adm. + Revisjon - distriktshøgskole

1994 - 1994
Sosiologi Grunnfag

1997 -
Gjeldsrådgiver

Verv i kirkelig sammenheng

1996 - 2004
Sjømannskirken, Vestfold krets, styremedlem og leder

2015 -
Sjømannskirken, Region Tunsberg, styremedlem og leder

Verv i offentlig sammenheng

2012 -
Meddommer Vestfold Tingrett

Satsningsområder

  • At flere skal oppleve seg hjemme i kirken og delta i guds-
  • tjeneste og andre kirkelige fellesskap.

Andre kandidater på samme liste