4

HEDDA FORSBERG ESKILD

Stilling: lærling. Fødselsår: 2002 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i JAR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

barne- og ungdomsfag arbeider

Utfyllende presentasjon

jeg ønsker å få flere ungdom til aktiv deltagelse i menighetens tilbud, være med på å forme og videreutvikle menighetens arbeid. samtidig ønsker jeg å styrke miljøet og fellesskapet på tvers av aldersgrenser/generasjoner.

Andre kandidater på samme liste

1
TORILD AGNALT ØSTMO f. 1965, veterinær/ seniorrådgiver 1358 Jar
2
JENS KRISTIAN TINGVOLD f. 1953, pensjonist 1368 Stabekk
3
ØYSTEIN FRODE SØRBYE f. 1949, pensjonist 1366 Lysaker
5
JORULF BRØVIG SILDE f. 1969, bransjeansvarlig NHO 1358 Jar
6
RIGMOR HAUGESTAD KRÅKENES f. 1951, pensjonist 1358 Jar
7
Knut August Walle-Hansen f. 1959, advokat 1358 Jar
8
PER CHRISTIAN KOFSTAD f. 1989, IT- konsulent 0554 Oslo
9
ANNE MARIE SYVERTSEN f. 1960, PA/ lederassistent 1358 Jar
10
FRITS HARRY LEMSTAD f. 1942, pensjonist 1369 Stabekk
11
DAG RUNAR ELVEKROK f. 1969, sivil ingeniør 1369 Stabekk
12
SVERRE GUNDER LEVERNES f. 1951, pensjonist 1356 Bekkestua
13
MAY BRITT BJØRGUM f. 1964, sykepleier 1358 Jar