4

ANNE-GRETHE SKJERVE

Stilling: pensjonist. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HELGERUD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

spesialsykepleier innen psykisk helse og rus

Verv i kirkelig sammenheng

kirke- og menighetsliv

menighets råd

Satsningsområder

  • i møte med enkeltmennesker
  • en samfunnsaktør
  • en åpen og inkluderende menighet

Utfyllende presentasjon

i møte med enkeltmennesker: møter med Helgerud menighet i gudstjenester og kirkelige handlinger skal gi en god opplevelse av guds nærvær og medmenneskelig forhold.
en åpen og inkluderende menighet: alle skal kunne kjenne seg hjemme og bli sett og anerkjent i Helgerud menighet, uansett livssituasjon, livsfase og tro.
en samfunnsaktør: Helgerud menighet skal vise samfunnsansvar lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Helgerud menighet skal fremstå miljøbevist (videreutvikle "grønn menighet") og aktivt arbeide for å fremme rettferdighet og solidaritet.

Andre kandidater på samme liste

1
KAARE GRANHEIM f. 1947, pensjonist 1346 Gjettum
2
BERIT KRISTIANSEN f. 1952, pensjonist 1346 Gjettum
3
JON INGE SCHIAGER KJERNLIE f. 1962, senior rådgiver 1336 Sandvika
5
TORILL GRIMSTAD OSBERG f. 1973, leder 1346 Gjettum
6
KRISTIN INGA HULBAK SKAAR f. 1964, lærer 1352 Kolsås
7
KJERSTI THOEN f. 1967, økonomidirektør 1365 Blommenholm
8
HANNE ELISABETH KERVEL FJØRTOFT f. 1986, koordinator 1346 Gjettum
9
HANS MORTEN BRUUN f. 1962, Daglig leder 1346 Gjettum
10
BERNHARD HESTHAG f. 1968, Adjunkt 1352 Kolsås
11
TOR VOLD f. 1952, pensjonist 1338 Sandvika