2

SOFIE GRØNBAKKEN

Stilling: . Fødselsår: 1998 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i UDENES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANN KRISTIN GRØNBAKKEN f. 1968 Neskollen
3
MARIANNE SLETTE GRANUM f. 1975 Neskollen
4
LARISA BULL f. 1965 Neskollen
5
HILDE MERETHE FRISTAD RUDOLPH f. 1974 Neskollen
6
BEATE GULBRANDSEN f. 1965 Neskollen
7
LAILA KOLDINGSNÆS MYRVOLD f. 1947 Skreppeng
8
VIGDIS ROALDSTVEIT LØNNING f. 1945 Neskollen