3

MARIANNE SLETTE GRANUM

Stilling: . Fødselsår: 1977 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i UDENES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANN KRISTIN GRØNBAKKEN f. 1970 Neskollen
2
SOFIE GRØNBAKKEN f. 2000 Neskollen
4
LARISA BULL f. 1967 Neskollen
5
HILDE MERETHE FRISTAD RUDOLPH f. 1976 Neskollen
6
BEATE GULBRANDSEN f. 1967 Neskollen
7
LAILA KOLDINGSNÆS MYRVOLD f. 1949 Skreppeng
8
VIGDIS ROALDSTVEIT LØNNING f. 1947 Neskollen