3

MARIANNE SLETTE GRANUM

Stilling: . Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i UDENES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANN KRISTIN GRØNBAKKEN f. 1969 Neskollen
2
SOFIE GRØNBAKKEN f. 1999 Neskollen
4
LARISA BULL f. 1966 Neskollen
5
HILDE MERETHE FRISTAD RUDOLPH f. 1975 Neskollen
6
BEATE GULBRANDSEN f. 1966 Neskollen
7
LAILA KOLDINGSNÆS MYRVOLD f. 1948 Skreppeng
8
VIGDIS ROALDSTVEIT LØNNING f. 1946 Neskollen